DELA

Politikerna i äldrerådet

Stadsfullmäktige har utsett sina representanter i Äldrerådet.

De ordinarie är ordförande Leif Jansson (Lib), viceordförande Birgitta H Eriksson (Åf), Kerstin Ramström (MSÅ) och Ola Andersson (S). (tt-s)