DELA
Foto: Ida K Jansson

Politiker på kollisionskurs om Havsvidden

Kommunstyrelsen i Geta kräver att fullmäktige ska ompröva beslutet att förkasta detaljplanen för Havsvidden 5.

Beslutet är olagligt eftersom motivering saknas, är slutsatsen.
I går berättade Nya Åland att kommunfullmäktige i Geta efter en drygt fyra år lång beredningsprocess avslog Havsvidden ab:s förslag till detaljplan för klipphusbyggande på ett hittills oexploaterat område väster om hotellanläggningen.

Men knappt hade protokollet lagts ut på nätet så inleddes arbetet med att få beslutet ogiltigförklarat. På tisdagskvällens kommunstyrelsemöte togs beslutet upp som extra ärende eftersom kommundirektör Gustav Blomberg granskat lagligheten och kommit fram till att beslutet strider mot lag eftersom fullmäktige inte hade motiverat det skriftligt.

Kommundirektören hänvisar till den åländska förvaltningslagen och landets grundlag när det handlar om beslutsmotivering.

I beslutet står det så här: ”Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att de omprövar sitt beslut på grund av ovanstående” med tillägget att fullmäktige särskilt bör beakta beslut om tidigare detaljplaner från 2017. Kommunfullmäktige ska enligt lag iaktta likabehandlingsprincipen, heter det.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!