DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>SAMLAR NAMN I går startade en namninsamling för ett åländskt förbud mot miljöproblemet plastkassar och plastpåsar. Bakom insamlingen är ett medborgarinitiativ av Liberalerna Rauli lehtinen och Julia Birney.

Politiker gillar plastkasseinitiativ

Medborgarinitiativet om att avskaffa plastkassar och påsar i åländska affärer får beröm i lagtinget.
1 300 personer skrev på initiativet som startades av Rauli Lehtinen.

Lagtingsledamoten Roger Jansson (MSÅ) håller med på varje punkt när det gäller själva målet. Men han är inte säker på att lagtinget har behörighet att förbjuda engångskassar av plast i minuthandeln genom lagstiftning.

– Det är ingalunda omöjligt, svarade Katrin Sjögren (Lib), som kan tänka sig Åland som ett nordiskt pilotområde för plaskassefria butiker

Finland har ändå hunnit långt i utvecklingen, påpekade Igge Holmberg (S) och miljöministern Carina Aaltonen (S).

En förklaring är att många affärer tar betalt för plastkassarna med följden att allt fler kunder tar sina egna kassar med sig är de handlar.

Ärendet går nu till behandling i social- och miljöutskottet. Utskottets viceordförande Petri Carlsson (MSÅ) tror att landskapsregeringen måste utreda frågan om behandlingen ska bli klar den här mandatperioden.

Anders Eriksson (Åf) föreslår att utskottet hör den danska EU-parlamentarikern Margrete Auken som sakkunnig. Hon har varit pådrivande när EU-parlamentet beslutat om bindande åtgärder för att begränsa användningen av plastpåsar.