DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman

Politiker för 4H på Lilla Holmen

Barn- och ungdomsföreningen 4H vill flytta till Lilla holmen.

Stadens infrastrukturchef föreslår avslag men flera stadspolitiker går nu ut med öppet stöd för 4H.
Ålands 4H-distrikt vill flytta från Jomala till Lilla Holmen i Mariehamn.

Föreningen vill använda servicebyggnaden vid Tullarns äng som kontors- och sociala utrymmen, fågelhuset som klubbrum och parkområdet mellan Ålands museum och servicebyggnaden för odling i odlingslådor och för kaninhoppning.

Ärendet, som ligger på infrastrukturnämndens bord i kväll, förordas inte av infrastrukturdirektör Kai Söderlund. Han skriver i sin beredning att planen just nu är att utveckla de befintliga verksamheterna i egen regi i enlighet med gällande budgetbeslut och principbeslut.

Söderlund konstaterar också att ett övertagande bara skulle reducera stadens årliga verksamhetskostnader på 210 000 euro med cirka hälften och att övertagande av planerat parkområde och samhällstekniska avdelningens servicehus och medför problem.

Klart redan nu är att Söderlund kommer att stöta på politiskt motstånd. Nya Åland publicerar i dag en insändare där flera liberaler, moderater och socialdemokrater välkomnar 4H till Lilla holmen.

Läs mer i måndagens Nya Åland!