DELA
Foto: Rasmus Olin

Poliskontoret i Kumlinge bort

Det är Kumlingekontoret som ryker då polisen ska uppfylla regeringens sparkrav.

Och ÅMHM får ingen ny social- och hälsoskyddsinspektör.
Då polisstyrelsen i augusti klubbade myndighetens förslag till budget för 2017 landade den på drygt 6,7 miljoner euro. Över 80 procent av den summan är personalkostnader, utöver det ingick 430 000 euro för internhyra, 22 500 för en ny motorcykel och ett önskemål om att få behålla två tillfälliga tjänster som äldre konstapel.

Verkligheten i budgeten innebär ett anslag på drygt 6,2 miljoner för verksamheten och inga pengar för någon fordonsinvestering. Internhyran har visserligen sänkts med 43 000 men totalt får polisen ändå 70 000 euro mindre än i fjol och långt över en halv miljon mindre än de själva anser sig behöva.

– Vi drar in kontoret i Kumlinge men behåller kanslisttjänsten. Min målsättning är försöka hålla kvar alla som nu jobbar i huset och i stället försöka förverkliga sparkravet på andra sätt, säger polischef Maria Hoikkala.

ÅMHM får 122 000 euro mindre än i fjol - drygt 1, 38 miljoner. Det innebär bland annat att man inte tillsätter en vakant tjänst som social- och hälso-skyddsinspektör. Också verksamheten vid laboratoriet får sänkt anslag, 445 000 mot 519 000 i fjol.

De flesta av landskapets alla fristående myndigheter och skolor få mindre pengar att röra sig med nästa år. Ams, Åsub och datainspektionen utgör undantagen som får något högre driftsanslag.

Verksamheten vid motorfordonsbyrån går på plus men den nya körkortslagen har ökat arbetsmängden och med det också kostnaderna. Vinsten för 2017 beräknas därför bli 80 000 euro mot 140 000 i år.