DELA
Foto: Jonas Edsvik

Polisfråga splittrar Moderat samling

Petri Carlsson (MSÅ) går emot den egna lagtingsgruppen i frågan om sänkt avgångsålder för poliser.

Det framkom i en livlig lagringsdebatt i går.

Petri Carlsson valde att rösta för att polisernas avgångsålder ska sänkas då ärendet behandlades i lag- och kulturutskottet. Men då frågan kom upp till första behandling i lagtinget i går överraskade han många genom att avisera att han i stället kommer att stöda det förslag som oppositionen med Bert Häggblom (Ob) i spetsen lagt om att förlänga den föreslagna övergångstiden från fem till tio år.

Carlsson för fram tre argument.

– För det första: Polisen är den enda yrkesgrupp som direkt, alltså inte indirekt, utan direkt, har fysiska krav på sig i lag och dessutom måste behärska maktmedel, sade han

– För det andra: Avgångsålder är inte samma sak som pensionsålder som alla borde veta vid det här laget, utan det är, sett ur en positiv synvinkel, en sorts löneförmån. Vid arbetsvärderingen så har det visat sig att vår polis har relativt låg lönenivå. Det har visat sig vara ett sämre utfall än vad arbetsvärderingen visat inom sjukvården till exempel. Den här förmånen med avgångsålder kan ha varit en av drivkrafterna att locka folk och att några stannar kvar i yrket.

Carlsson är dessutom tveksam till om de nya reglerna på sikt kommer att leda till de inbesparingar som regeringen räknar med.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!