DELA

Webb-tv: Poliserna som jobbar med unga

Polisens nya grupp med fem ungdomspoliser ska röra sig där de unga finns, både i verkliga livet och på nätet.

– Vi har varsin högstadieskola och ska främst arbeta förebyggande, säger de.
I dag presenterades den nya gruppen ungdomspoliser – gruppchef Nikolai Båsk, äldre konstapel Andreas Näse och nyutexaminerade konstaplarna Johan Uppgårdh och Adam Pellas. Också Heidi Lindholm, även hon nyutexaminerad, ingår i gruppen.

Hittills har Nikolai Båsk varit ensam ungdomspolis men eftersom 2015 är temaår för barn och ungdomar har resurserna utökats. Efterfrågan på hans tjänster har varit stor.

Målgruppen är högstadieungdomar från 13 år och uppåt, åtminstone i det första skedet. Det är i den åldern som många kommer i kontakt med alkohol och droger, och tanken är att ungdomspoliserna genom att bygga upp en bra relation med de unga ska kunna förebygga en del av vad ungdomarna riskerar råka in i.

Storhelger

De ska vara med där högstadieunga samlas på fritiden, inte minst under storhelger och evenemang som till exempel Rockoff. Ungdomspoliserna är närvarande på sociala medier och får enkelt reda på var de unga samlas.

– Ungdomarna ska känna att de kan prata med oss. Tröskeln ska vara låg för att de ska ta kontakt och våga anförtro sig åt oss.

Som gruppchef ska Nikolai Båsk samordna insatserna så att ungdomspoliserna räcker till för allas behov.

<”Byline tfn”>