DELA
Foto: Jonas Edsvik

Polisens brev har nått de drabbade

Yrkar ni på att den misstänkta ska straffas? Den frågan ställer polisen i brev adresserade till de drabbade i journalintrångshärvan.

Utredningen kring den ÅHS-anställda person som olovligen läst mer än 300 patientjournaler är i full gång. Nyligen skickade polisen ut ett brev med information till alla de drabbade.

– Jag blev förvånad då jag öppnade brevet. Jag hade ingen aning om att jag var en av de drabbade, säger en person till Nya Åland.

I polisens brev framkommer den misstänkta personens namn och hur många gånger hen har gjort intrång i den drabbade personens journal. För många av de utsatta är den misstänkte en bekant medan det för andra är ett helt okänt namn. I vissa fall rör det sig om ett enstaka journalintrång medan andra har fått sina journaler smyglästa tiotals gånger.

Polisen ber i brevet de berörda personerna att besvara tre frågor. Om de yrkar på att den misstänkta ska straffas, om de yrkar på skadestånd och i så fall på vilket belopp och ifall de har något ytterligare som de vill framföra.

– Vi ville ha det så kort som möjligt eftersom det är så pass många som är drabbade. Det skulle ta många månader att kalla in alla en för en. Vi var tvugna att sätta igång processen snabbt eftersom vi har preskriptionstider som kommer emot, säger förundersökningsledare kommissarie Olof Lindqvist.

På sociala medier har det framkommit att många av de drabbade inte riktigt vet hur de nu ska agera. Lindqvist förklarar:

– Vi vill veta om personerna vill att den misstänkte ska få ett straff om personen blir blir dömd. Men det är inte de drabbade som tar ställning till straffet, det görs av domstolen ifall det blir rättegång. Innan dess är det upp till åklagaren att ta ställning till om ärendet går till domstol.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!