DELA

Polisen söker vittnesuppgifter från lördagkväll

En polispatrull framfördes längs Österleden i nordlig riktning i Mariehamn lördag kväll vid 21-tiden. Polispatrullen framfördes i utryckning med ljud och ljus signaler påslagna.

Plötsligt kunde patrullen iaktta att en personbil kraftigt ökade hastigheten, genomförde omkörning och svängde av mot Lemlandsvägen via Rökerirondellens ”smit fil”. Där kunde igen konstateras att personbilen genomförde omkörning i hög hastighet.

Personbilen framfördes därefter längs Lemlandsvägen och tappades ur synhåll för polispatrullen. Trafik tätheten var sådan att med stor sannolikhet har flertalet trafikanter blivit omkörda av den aktuella personbilen längs Lemlandsvägen.

Polisen utreder ärendet som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och önskar att komma i kontakt med vittnen som sett denna händelse och önskar att man kontaktar polisen via telefonnummer: 040 847 9550.

Under lördagsnatten har även skadegörelse inträffat mellan 20-tiden till söndag morgon sju tiden, i området Strandgatan/Villagränd i Mariehamn. I området har sju fordon utsatts för skadegörelse. Även där är polisen intresserade att komma i kontakt med vittnen som gjort iakttagelser gällande dessa händelser och önskar att man kontaktar polisen.

(an)