DELA
Foto: Rasmus OlinUPPDRAG STUDIER Peter Sjöblom i mitten är kontaktperson på Ålands polismyndighet för grundutbildningen. Yngre konstapeln Niklas Lundberg till vänster och äldre konstapeln Adam Pellas har genomgått utbildningen de senaste åren.

Polisen söker studerande

Lockar en karriär som polis?

Den 7 januari går ansökningstiden ut för nästa svenskspråkiga grundutbildning i Finland.
Det finns ingen garanti för att den som studerat vid vid polisyrkeshögskolan i Tammerfors snabbt får ett ordinarie jobb hemma på Åland.

– Men om man är beredd att vänta så är det närmare hundra procent säkert, säger Peter Sjöblom som är Ålands polismyndighets kontaktperson för grundutbildningen.

Han understryker att polisen är mån om sina arbetstagare. Sju poliselever som utexaminerades det förra årsskiftet och som gjorde sin praktik på Åland har fortsatt arbete här.

Ingen av dem har ännu fått en ordinarie tjänst. Just nu har runt tio poliser tidsbundna vikariat.

Om fem år kommer en pensionsvåg när fyra-fem ordinarie tjänster, mest underbefäl, blir lediga på den åländska polismyndigheten

– Sen vet vi inte vilka politiska beslut som har tagits då, om styrkan kan vara densamma eller om den ska minskas, säger Peter Sjöblom.

Den som söker tänker kanske mest på hur viktigt det är att vara i fysiskt gott skick, säger yngre konstapeln Niklas Lundberg.

Men det är bara en del. Det skriftliga provet och lämplighetsbedömning är viktigare för slutpoängen.för konditionsprovet.

– Viktigast för mig har varit att läsa på, och tänka på vad man gör som polis. Att man faktiskt skriver och pratar mycket, säger Niklas Lundberg.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!