DELA
Foto: Erkki Santamala

Polisen ser på nya utrymmen

Om- och tillbyggnaden av polishuset i Mariehamn planeras för fullt, målet är att arbetet ska påbörjas nästa år men någon ansökan om bygglov har ännu inte lämnats in.

– Polismyndigheten kommer att vara tvungen att flytta ut från Strandgatan 27 och alternativa utrymmen har kartlagts, skriver polisstyrelsen i sitt protokoll och tillägger att man har tillsatt en intern grupp som deltar i planeringen och för fram personalens synpunkter på de nya utrymmena.

I juli inrättades och besattes två nya tjänster som övre konstapel. Nu vill man tillsätta ytterligare tre tjänster, budgetförslaget för 2018 är drygt 6,22 miljoner euro.