DELA

Polisen har utrett eget massutskick

Polisen borde ha varit tydligare med att informera om förundersökningssekretessen i de brev som skickades ut till över de 300 målsäganden i journalintrångshärvan.
Det framgår av polisens och landskapsregeringens skrivelse som har lämnas till JO.

Ett klagomål lämnades in den 11 juni i år angående utskicket och nu har landskapet kommit med ett svar.

Polisen informerade målsäganden via e-post, och där framgick den misstänktas namn. Dessa uppgifter spreds sedan på sociala medier, enligt klaganden.

Polisen konstaterar i sitt utlåtande att utgångspunkten är förundersökningslagens partsoffentlighet där parten har rätt att ta del av information som rör personen och att utskicket gjordes i samråd med åklagaren. Ur ekonomisk synvinkel var massutskicket också det mest ekonomiska och tidsbesparande.

Polisen konstaterar ytterligare att med facit i hand så skulle det i utskicket tydligare ha kunnat påpekas att ärendet inte är offentligt på grund av förundersökningen.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!