DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ANSVAR Det finns andra myndigheter än polisen som måste ta sitt ansvar för de hemlösa, anser tf kommisarie Eva Fellman.

Polisen har kontakt med de hemlösa

Tf kommissarie Eva Fellman berättar att polisen känner stadens hemlösa väl. Hon betonar dels att hemlöshet i längden inte är en polissak, men blir det, och att polisen varken kan eller vill ingripa mot hemlösa utan orsak.
Polisen kan bara ingripa då någon uppträder störande eller är så berusad att de inte kan ta hand om sig själva.

– Vi känner till dem och har kontakt med dem. Det finns ett antal, fyra-fem stycken, säger Eva Fellman.

Hon förstår hur till exempel hamnverket tycker att det är ett problem att de hemlösa sover i terminalen men förstår också att det inte finns så många alternativ för dem.

– Nu har jag inga siffror framför mig, men vi har inte behövt åka till terminalen så många gånger, säger Eva Fellman.

Hur är polisens relation med de hemlösa?

– Vi tar hand om dem när de är utslagna och känner väl till vilka de är. Vi tar in dem till stationen om de antingen beter sig störande eller är så berusade att de är en fara för sig själva. Ibland när vi träffar någon av dem är det tillräckligt att väcka dem, säger Eva Fellman.

Eva Fellman anser att samhället, främst sociala myndigheter har det stora ansvaret, för att de hemlösa ska få tak över huvudet, och att polisverksamhet inte innefattar att ansvara över de hemlösa.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!