DELA
Foto: Fredrik Axelsson<07_Bildrubrik>TVÅSPRÅKIGHET Polisens ledning i riket har arbetat för att poliskåren skall ha alla handlingar och datasystem också på svenska.

Polisen har blivit bättre på svenska

Det lönar sig att tjata.

Polisen i riket har satsat extra på svenska språket.
Från åländsk sida har man upprepade gånger krävt att få den finländska polisens samtliga tjänster också på svenska och man har till och med haft en särskild språkgrupp som jobbat med frågan.

I gruppens slutrapport listas språkproblemen men då ärendet behandlades på polisstyrelsens senaste möte kunde man konstatera att många punkter redan åtgärdats.

– Speciellt inom polisförvaltningen har man strävat till att arbeta fram handlingar, blanketter och datasystem på svenska. Man kan konstatera att det är främst andra myndigheters system som inte fungerar på svenska och det skall landskapsregeringen uppmärksammas om vid vidare diskussioner med rikets representanter, skriver polisstyrelsen i sitt mötesprotokoll.

– Anvisningar som saknas på svenska som gäller finsk lagstiftning har listats av myndigheten. Detta har påtalats och anvisningar på svenska har utlovats inom kort.

Polisstyrelsen beslöt på mötet också att se över behörighetskraven gällande polismäns språkkunskaper i svenska.