DELA
Foto: Erkki Santamala

Platsbrist i Saltvik

En modul ska skapa flera dagisplatser i Saltvik.

På kommunfullmäktiges möte behandlades frågan om barnomsorgsplatser för 2017 och 2018. Prognosen visar att 115 barn kommer att ha behov av dagvård i Saltvik, bara 106 platser finns i dag vilket betyder att kommunen måste ordna flera platser efter sommaren.

Skol- och bildningsnämnden har föreslagit att en modul vid Prästkragens gård är det bästa alternativet för att dryga ut antalet dagisplatser. Kostnaden för modullösningen är 72 000 euro för resten av året och skapar 14 extra platser. Fullmäktige beslutade att utöka skol- och bildningsnämndens budget med 72 000 euro och gav kommundirektören fullmakt att teckna avtal med en leverantör av modullösningar.

På mötet godkände fullmäktige bokslutet som visar ett överskott på 539 000 euro för 2016. (jo)