DELA
Foto: Erkki Santamala

Plast söks i vattenprov

Finns det mikroplaster, och hur mycket i så fall, i dagvattnet som rinner ut i vattnen runt Mariehamn?

Det klarnar när de vattenprover som togs nyligen har analyserats i Sverige.
Stadens miljösamordnare Ulf Simolin berättar att prover tagits av dagvattenflödet på tre platser, vid Nabben där en våtmark för rening planeras, vid Lilla Holmen där dagvattnet från Ålandsvägen och området österom den samlas in och på det in- och utgående vattnet i Lotsbroverket för att se hur mycket mikroplaster som rinner ut i vattendragen med regn och andra vattenflöden.

– Vi hittar troligen mest mikroplaster där dagvattnet från trafiklederna rinner ut, säger han.

Ulf Simolin ser provtagningen som en start på jakten på mikroplaster. Proverna har skickats till miljöinstitutet IVL i Sverige och svaret väntas först om några veckor. När resultaten kommer ska man ta nästa steg.

En annan fråga är om det finns mikroplaster i det åländska dricksvattnet. Inspektör Magnus Eriksson på ÅMHM, som har koll på dricksvattenkvaliteten, ger lugnande besked.

– Det finns inga tecken på negativa hälsoeffekter ur dricksvattensynvinkel än så länge, säger han.

Han har följt debatten om mikroplaster i konstgräs som var ett aktuellt tema bland annat på stadsfullmäktiges senaste möte.

Läs mer i måndagens Nya Åland!