DELA
Foto: Jonas Edsvik

Planeraren: Brister i utkastet till MKB

Arton planerade klipphus minskades till elva – men det räcker med bara ett enda hus för att den unika landskapsbilden ska påverkas.

Det säger arkitekt Ursula Koponen som läst utkastet till MKB för ”nya” Havsvidden.

Ursula Koponen arbetar numera som arkitekt i eget företag, men hon anlitades för flera år sedan av Havsviddens dåvarande vd Mikael Kraft för att anvisa byggplatser för arton nya klipphus på det område väster om hotellet som bolaget då hade köpt in.

– Havsvidden beställde planen av mig. Jag minskade ner antalet byggplatser till elva och det var inga svårigheter med att dra byggplatserna längre bort från stranden. Mikael Kraft förstod värdet av klippstranden, säger hon.

Vissa byggplatser högre upp på berget försökte hon också få bort för att skona landskapsbilden så mycket som möjligt.

– Men det kom fram att det fanns förköpsavtal och att byggplatserna redan var utlovade. Det var åtminstone en byggplats som inte gick att påverka, den mest synliga byggplatsen.

Sedda från havet innebär husen definitivt ett ingrepp i miljön, slår hon fast, även om husen får tak av sedum och fasadfärg som berget. Hon deltog i avgränsningssammanträdet för den miljökonsekvensbedömning (MKB) som nu är aktuell i kommunstyrelsen inför beslutet om detaljplanen för nya Havsvidden och önskade då att planens påverkan på landskapsbilden skulle utredas.

– Men en sådan utredning saknas i utkastet till MKB.

Det finns enligt henne flera brister i MKB-utkastet.

– Om man skulle göra en motsvarande MKB för Höga Kusten, som kan jämföras med Getamassivet, skulle det här utkastet inte godkännas.