DELA
Foto: Illustration: Stadsarkitektkontoret

Plan klar för nya Rönnbergs torg

En ny trähusstadsdel med cirka 130 nya bostäder. Förslaget till ny stadsplan för området väster om Sjökvarteret i Mariehamn är klart.
Stadsarkitektkansliet har, utgående från tidigare skisser, medborgardialog och politiska beslut om riktlinjer, nu utarbetat ett förslag till ny stadsplan för Rönnbergs torg. Rönnbergs torg är det område som ligger mellan Österleden och Servicegatan där det i dag inte finns så mycket mera än parkeringsplatser och den gamla skateparken.

Utöver att satsa på det övergripande helhetsintrycket av området har stadsarkitektkansliet också jobbat mycket med detaljerna.

I planen har till exempel affärs-, kontors- och källar-utrymmen placerats på markplan och bostäderna högre upp. Målet har varit att optimera lägenheternas möjlighet till sjöutsikt.

Samtidigt lämnar man öppningar mellan de nya huskropparna så att man också från den redan befintliga bebyggelsen på västra sidan av området fortfarande ska ha möjlighet att se sjön. De högsta husen blir fyra våningar.

Om nämnden ger grönt ljus går planförslaget vidare till stadsfullmäktige.