DELA
Foto: Erkki Santamala

Pilotprojekt med nytänk

En ny cykelväg byggs hela vägen från Lemström till Söderby i Lemland. I början av hösten bjuds entreprenaden ut.
Björn Ekblom, vägingenjör på landskapets infrastrukturavdelning, berättar att cykelvägsbygget tidigareläggs för att man vill undvika intressekonflikt i ett annat vägbygge.

– Vi hade planerat bygga om etapp 4 av landsväg 40 mellan Näfsby och Gölby och för att få tillräckligt många konkurrerande anbud bytte vi ut landsvägens sista etapp mot gång- och cykelvägen i Lemland, förklarar han.

I sommar väntas anbuden för etapp 3 av landsvägen lämnas in. Huvudskälet til rockade än att landskapet inte vill bjuda ut för många projekt på en gång eftersom konkurrensen då minskar och anbudspriset blir högre.

– Oftast är två eller tre entreprenörer med och bjuder även om vi har fem-sex entreprenörer som potentiellt är aktiva.

För nya cykelvägen räknar han med ett års byggtid. Den är lång – 6,5 km – och innebär samtidigt ett nytänkande eftersom den nuvarande vägen smalnas av för biltrafik och cykelvägen anläggs på det som är kvar av körbanan.

– Vägen byggs om till åtta meters bredd i stället för dagens tio meter. Vägen får alltså samma bredd överallt eftersom den är åtta meter bred efter Söderby.

På det sättet slipper infrastrukturavdelningen inkräkta på tomtmark invid vägen. Cykelvägen – som byggs åtskilt från körbanan utom en liten bit vid kanalen – byggs på höger sida av vägen när man kommer från Mariehamn, alltså på samma sida som cykelvägen fram till Lemströms kanal. Cykelvägen fortsätter på samma ända fram till Lumparsund i Lumparland.

Ingen sprängning behövs på Knutsbodabrinken, är Björn Ekbloms bedömning.

Annika Orre