DELA
Foto: Stefan Öhberg
Det unika med de åländska energiparkerna är bland annat att solpanelernas stativ är byggda med åländskt kärnvirke. I pilotparken, som nu finns på plats i Möckelö, testas också olika markberedningar för att undersöka vad som ger minst negativa effekter på naturen i området och hur man kan öka den biologiska mångfalden. Från vänster: Anders Wiklund, Lotta Nummelin och Kenneth Rosenberg-Brunila.

Pilotpark för massivt energi-projekt på plats i Möckelö

Energibolaget 0X2:s pilotpark i Möckelö är nu plats och redo att visas upp för allmänheten. Parken ska fungera som testområde inför förverkligandet av bolagets planerade energiparker, bestående av en stor solpark och vätgasstation, som beräknas stå klar i slutet av år 2025. Pilotparken ska bland annat ge en bild av anläggningarnas hållbarhet när det gäller själva konstruktionen, processerna vid anläggning samt naturen där den ska byggas.