DELA

Peter Karlsson kvar som herde

Tf kyrkoherde Peter Karlsson i Ålands södra skärgårdsförsamling har förordnats att fortsättningvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling från den 1 januari fram till den sista augusti i år, högst tills dess tjänsten blir ordinarie besatt.

Detta enligt Kyrkpressen. (ka-f)