DELA
Foto: Jonas Edsvik

Peter Blumenthal fortsätter i Jomala

Tf kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1 till 14 januari samt 25 februari till 31 augusti.

TD, pastor Roger Syrén har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Jomala församling 15 januari till 24 februari.

Tf församlingspastor Peter Blumenthal har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i Jomala församling 1 januari till 31 augusti.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman har beviljats tjänstledighet 11 januari till 31 mars och församlingspastor Alexandra Äng har förordnats att sköta tjänsten.

Detta meddelas från domkapitlet.