DELA
Foto: Åsub

Personbilsolyckor vanligast

Totalt 225 personbilsolyckor har inrapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag under årets andra kvartal, det vill säga från första april till sista juni.
Enligt uppgifter från Ömsen var antalet olyckor under det andra kvartalet 305 stycken. Tio av dessa var sådana som resulterade i personskador.

– Detta är en nedgång från det andra kvartalet år 2018 då det inträffade 15 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador, skriver Åsub som sammanställt statistiken.

Antalet olyckor med hjortdjur minskade också något och var totalt 54 stycken.

Trafikolyckor med förare av personbilar var vanligast, följt av förare av paketbilar. Under årets andra kvartal inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande och är således av den lindrigare arten.

– Näst vanligast var olyckor på rak väg, 102 stycken, och i fyra av dessa olyckor förekom även personskador.

De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 kilometer i timmen. I endast en av olyckorna var någon av de inblandade alkoholpåverkad.

Flest olyckor inträffade i Mariehamn, med 115 stycken, följt av Jomala, 67.