DELA
Foto: Jonas Edsvik

Personal drabbas om stadsbolag fusioneras

Sex personer riskerar jobben om staden går in för en omorganisering av Mariehamns energi ab och Mariehamns elnät ab.

Stadsledningen uppmanar till ansvarstagande personalpolitik.
Staden har låtit en extern utredare, KPMG, titta på om Mariehamns energi ab och Mariehamns elnät ab kan slås ihop och hur en eventuell fusion kunde genomföras. Utredaren anlitades efter att de två bolagen inte själva lyckats enas om en modell.

KPMG:s förslag är att bilda två helt nya bolag. Kärnverksamheten i Mariehamns energi ab skulle överföras till Mariehamns elnät ab och resultera i ett bolag med arbetsnamnet Mariehamns el och värme ab. Övrig verksamhet skulle överföras till ett annat bolag som på sikt kan avvecklas.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till frågan på torsdag. Stadsdirektör Barbara Heinonen förordar KPMG:s modell men varnar för att det finns aspekter som bör beaktas om man väljer att gå vidare.

En av dem är personalfrågan. Mariehamns energi har i dag 20 anställda och Mariehamns elnät 18. Enligt den nya modellen är personalbehovet sex färre, det vill säga 32 personer.

Läs mer i måndagens Nya Åland!