DELA
Foto: Jonas Edsvik

Penningtvättslag gäller på Åland

Rikets nya penningtvättslag gäller också på Åland – men först efter att staten och landskapet fått till stånd en överenskommelseförordning.
Det skriver landskapsregeringen i ett yttrande som finansministeriet begärde i november 2015 om förslaget till ny lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Eftersom tillsynen över penningspel är Ålands behörighet gick frågan till Ålandsdelegationen som i juni i år kom fram till att penningtvättsdirektivet hör till rikets behörighet och att det genomförs på Åland genom rikets lagstiftning. Men då det inte är möjligt att genom rikslag överföra statliga uppgifter på landskapet behövs en överenskommelseförordning, konstaterade Ålandsdelegationen.

I de diskussioner som landskapsregeringen hållit med ministerierna har man kommit fram till att en sådan lösning är mest ändamålsenlig. Enligt yttrandet till inrikesministeriets polisavdelning vill landskapsregeringen delta vid rikets implementering av lagförslaget för att bygga upp egen kompetens på området och säkerställa att lagstiftningen efterlevs på Åland.

Den ändrade åländska lotterilagen träder i kraft 1 januari 2017.

Läs mer i papperstidningen eller i E-Nyan!