DELA

Penningtvätt inte Ålandsbehörighet

EU:s fjärde penningtvättdirektiv är inte åländsk behörighet att lagstifta om. Det framkom under Ålandsdelegationens besök på Åland igår.
Inrikesministeriet i samråd med landskapsregeringen och justitieministeriet anhöll under gårdagens Ålandsbesök om ett utlåtande angående vems behörighet EU:s nya direktiv, det så kallade fjärde penningtvättdirektivet, faller under.

– Efter frågeställning och analys kom vi gemensamt fram till att det nya direktivet är en riksbehörighet och att landskapsregeringen därför inte behöver ta upp direktivet, säger landshövding Peter Lindbäck.

Utöver EU-direktivet kontrollerades att lagtinget hållit sig inom sitt behörighetsområde gällande den åländska tobakslagstiftningen, en egen åländsk stödordning för vindkraft, samt en lag gällande produktsäkerhet.

– Ålandsdelegationens egentliga uppgift är att granska landskapslagar och lagändringar så att de inte strider med något behörighetsområde och kommer med ett tekniskt utlåtande, säger Peter Lindbäck.