DELA
Foto: (Kopia av) Roger Höglund finansminister

Pengar tillbaks i tilläggbudget

Sent i går eftermiddag kom den sedan länge aviserade femte tilläggsbudgeten från landskapsregeringen. Beskeden i den var oväntat ljusa: sex miljoner euro tillbaka från Finland.