DELA
Foto: Stefan Öhberg

Pengar saknas för gatubilden

Stadsstyrelsen vill ha ett tilläggsanslag för att satsa på gatubilden i Mariehamn.
Det så kallade konkurrenskraftspaketet har för stadens del lett till att kommunalskatteintäkterna minskar med uppskattningsvis 1,2 miljoner euro. Det i sin tur ”äter upp” en stor del av samfundsskatterna som beräknas öka med 1,6 miljoner.

Det innebär att det inte finns mera än cirka 330 000 euro för att förkorta lån och inga pengar för att uppfylla stadsfullmäktiges beslut om satsningar på ”trivselhöjande investeringar och projekt som uppsnyggning av gatubilden, allmän konst och andra aktiviteter som kan höja stadens och särskilt centrums attraktionskraft.”

Stadsstyrelsen har därför beslutat att be fullmäktige om ett tilläggsanslag på 100 000 euro till förmån för gatubilden.