DELA
Foto: Jonas Edsvik

Pengar för solceller på Vikingahallens tak

En solcellsanläggning på Vikingahallens tak skulle spara in en rejäl slant för Jomala kommun.

Därför har kommunstyrelsen beslutat att plussa på äskade budgetmedel för hallens nya tak med ytterligare 70 000 euro.
Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag på mötet i måndags. Ärendet går nu vidare till fullmäktige som en budgetfråga inför nästa år.

Redan i årets budget fick kommunens tekniska förvaltning i uppdrag att reda ut vilka möjligheter det finns att installera solceller på taken till kommunens fastigheter och räkna ut ungefär vad det kostar och vilken vinst det skulle ge jämfört med att köpa all el utifrån.

Förvaltningen har arbetat med frågan tillsammans med företaget Solel Åland som tagit fram kostnadskalkyler för två av kommunens fastigheter, idrottsgården Vikingahallen och daghemmet Trollsländan. Utifrån det har förvaltningen möjlighet att räkna ut den ungefärliga inbesparingen för alla fastigheter i kommunens ägo.

Inbesparingen är störst i de fastigheter där elförbrukningen är hög. Även takutformning och väderstreck påverkar utfallet. För att ge bästa effekt ska soltaken finnas i en öppen miljö och takkonstruktionen ska vara enkel.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!