DELA
Foto: Jonas Edsvik

Pelaren drabbas när kommuner inte betalar

Klubbhuset Pelarens verksamhet finansieras av landskapsregeringen och kommunerna – förutom två.
Till Ålands Fountainhouse Pelaren i Mariehamn är man välkommen varje dag året om. Pelaren finns till för de som lider eller har lidit av psykisk ohälsa. I stället för att isolera sig kan man gå till Pelaren för att få hjälp med nästa steg i livet eller bara ta en kopp kaffe.

Föreningen finaniseras av bidrag från landskapsregeringen och kommunerna. Meningen är att landskapet med Paf-medel ska stå för hälften av kostnaderna och kommunerna andra hälften.

Klubbhuset Pelaren startade som ett treårigt EU-projekt. När de tre åren var över tog landskapsregeringen och kommunerna över finansieringen.

Pelaren har stort stöd från landskapet och många kommuner deltar i finansieringen, men inte alla.

Hammarland och Eckerö är de två kommunerna som i dagsläget inte finansierar Pelaren. Även om de är två av de kommunerna som står för majoriteten av besöken har de inte tecknat avtal med föreningen.

– Kommunerna är skyldiga att ordna arbete och sysselsättning för personer med funktionshinder. På vilket sätt ställer man då upp på detta? säger Eriksson.