DELA

Pedagos överklagan är inlämnad

It-bolaget Pedago Interaktiv Ab har nu lämnat in besvär med tingsrättens dom till Åbo hovrätt. Det tidigare stadeståndskravet på 2,7 miljoner euro mot Åda har man sänkt.