DELA
Foto: Annica Lindström

Missförstånd om sjukvårdsflytt från Åbo

Uppgiften om att specialsjukvården kan flyttas från Åbo till Tammerfors i samband med rikets sjukvårdsreform stämmer inte.

Det säger riksdagsledamot Mats Löfström.
I dag publicerade tidningen Åland en förstasidesrubrik om att ålänningar hänvisas till Tammerfors i stället för till Åbo för viss specialistvård när rikets sjukvårdsreform träder i kraft. Nya Åland berättar i en artikel inne i tidningen om de farhågor som social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) gav uttryck för i går.

– En centralisering diskuteras och om specialvården skulle flytta från Åbo till exempel till Tammerfors finns det risk för försämrad vård på service på svenska och med det sämre kvalitet på vården, sa han enligt Nyans referat.

Mats Löfström understryker att uppgiften om vårdflytten inte stämmer.

– Just nu bereds en förordning om att centralisera vissa specialiteter till få sjukhus. Det handlar om spjutspetsvård, alltså få årliga fall som kräver dyr utrustning och omfattande expertkunskap, säger han.

Redan i dag är till exempel könsbyten centraliserade till Helsingfors universitets centralsjukhus. Samma gäller för transplantation av vissa organ som utförs på bara ett par sjukhus i Finland.

Fortsätter som i dag

– Till exempel cancerbehandlingar, hjärttransplantationer och annat fortsätter på samma sätt som i dag. Åbo universitets centralsjukhus kommer att vara ett högt specialiserat universitetssjukhus också framöver, betonar han.

Han konstaterar att det inte finns något beslut om att specialsjukvården som sådan flyttas. Inte heller har regeringen i Helsingfors någon avsikt att vidta sådana åtgärder.

– Det här var rök utan eld, säger han om den braskande tidningsrubriken.