DELA
Foto: Mira Arkitektstudio/Micko Koskinen

Stugbyplaner framskrider-webbenkät om Mariepark

På tisdag behandlar stadens infrastrukturnämnd ändringen av stadsplanen för Marieparks planerade stugby med poolområde, särskilt de tänkta trafiklösningarna och närheten till Lotsbroverket.

Mariepark Ab:s planer på en hotellstugby med poolområde framskrider. Bolaget ansöker om en stadsplaneändring med ändrad markanvändning och ökad byggrätt.
Men vad tycker ni läsare? Rösta nedan:

[poll id=”19″]

I torsdags hölls samrådsmöte och på tisdag tar alltså infrastrukturnämnden ställning till samhällstekniska chefens beredning.

Samhällstekniska chefen lyfter i sin beredning fram att den planerade hotellbyn kommer att ligga nära stadens reningsverk Lotsbroverket som, utöver avloppsvatten från Mariehamn, tar emot avloppsvatten också från sex andra kommuner som staden har avtal med.

I beredningen varnas Mariepark Ab för den lukt av avlopp och rötslam som Lotsbroverket alstras emellanåt och det buller som förekommer tidvis. I beredningen sägs att lukt- och bullerstörningarna från Lotsbroverket kan minskas men att detta skulle förutsätta betydande investeringar.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlund skriver i förslaget till beslut att arrendetagaren är medveten om närheten till Lotsbroverket och att bolaget bör beakta det i sin fortsatta planering.

Gällande arrendeavtal går ut i december 2027 och diskussioner pågår om innehållet.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

Annika Orre
Anna Björkroos

 

Läs tidigare artiklar:

Ja i nämnd till Mariepark

Mariepark byggs om till hotellstugby

Tittar flera stadsbolag på flytt till Mariepark?