DELA
Foto: Jonas Edsvik

Påskens predikoturer i de åländska församlingarna

BRÄNDÖ-KUMLINGE

Långfredagen

11.00 Gudstjänst i S:ta Anna. Ewert Gustafsson.

Påskdagen

11.00 Mässa i S:ta Anna. Björn Vikström, Kent Eriksson.

11.00 Mässa i S:t Jakob. Heikki Turakka, Ewert Gustafsson.

13.30 Gudstjänst i Klockkulla. Ewert Gustafsson.

Annandag påsk

Mässa i Annagården. Björn Vikström, Ewert Gustafsson.

ECKERÖ-HAMMARLAND

Långfredag

11.00 Gudstjänst i S:ta Catharina kyrka. Jean Banyanga, Kjell Frisk och Voces Alandicae.

Påskdagen

10.00 Mässa med konfirmation i S:ta Catharina kyrka. Jean Banyanga, Benny Andersson och Kjell Frisk, Catherine Frisk Grönberg.

Påskdagen

13.00 Mässa med konfirmation i S:t Lars kyrka. Jean Banyanga, Benny Andersson, Kjell Frisk, Catherine Frisk Görnberg, sång

Annandag påsk

11.00 Gudstjänst i S:t Lars kyrka. Benny Andersson och Kjell Frisk.

JOMALA

Långfredag

10.00 Korsvägsvandring. Vandringen avslutas med passionsandakten.

11.00 Långfredagens passionsandakt.

Påskafton

23.00 Påsknattsmässa. Vi firar Jesu uppståndelse med fackeltåg runt kyrkan, tändning av Påskljuset, nattmässa och Pasha.

Påskdagen

11.00 Påskdagens mässa – för alla åldrar. Kyrkokören och barnkörerna medverkar.

Annandag påsk

13.00 Musikgudstjänst på Önningebymuseet. Siv Ekström med grupp medverkar.

18.00 Konsert ”Sånger om liv” i S:t Olofs kyrka. Ålands kyrkosångskrets.

LEMLAND-LUMPARLAND

Långfredagen

11.00 Gudstjänst i Lemlands kyrka. Katarina Gäddnäs.

Påskafton

23.00 Högmässa i Lemlands kyrka. Katarina Gäddnäs.

Påskdagen

11.00 Högmässa i Lumparlands kyrka. Katarina Gäddnäs.

Påskannandagen

11.00 Gudstjänst i Lemlands kyrka. Roger Syrén.

MARIEHAMN

Långfredagen

11.00 Mässa i S:t Görans kyrka. Edgar Vickström, Anders Laine.

19.00 Konsert i S:t Görans kyrka. Martin Runborgs Stabat Mater. Damkören Magnificat, Lydia Eriksson, Judit Deáki, Guy Karlsson.

Påskafton

23.00 Påsknattsmässa i S:t Görans kyrka. Edgar Vickström, Judit Deáki.

Påskdagen

11.00 Högmässa i S:t Görans kyrka. Jessica Bergström, Guy Karlsson, Kaj-Gustav Sandholm, S:t Mårtenskören, Freda’kören, Marcus Gustafsson. Direktsänds på församlingens Facebooksida.

14.00 Musiksagan Gryningsljus i S:t Mårtens kyrka. Barnkören, Mikaela Johansson, Anders Laine.

Annandag påsk

11.00 Familjemässa på Margaretagården. Denise Blomqvist, Mari Puska, Guy Karlsson.

15.00 Finskspråkig mässa i S:t Görans kyrka. Mari Puska, Judit Deáki.

SALTVIK

Långfredagen

11.00 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka. Gudstjänsten direktsänds på församlingens hemsida och Facebook. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Påskdagen

11.00 Högmässa i S:ta Maria kyrka. Direktsänds på församlingens hemsida och Facebook. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Annandag påsk

11.00 Gudstjänst i S:ta Maria kyrka. Direktsänds på församlingens hemsida och Facebook. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING

Långfredagen

11.00 Gudstjänst i Geta kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson.

11.00 Gudstjänst i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.

14.00 Korsvägsandakt på Prästgårdsnäset. Start från Mikaelsgården. Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Påskafton

23.00 Påsknattsmässa i Finströms kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson, Mikaelskören, Ida Löfman. Kakbuffé efteråt i kyrkan.

Påskdagen

11.00 Högmässa i Geta kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson, Getakören.

11.00 Högmässa i Vårdö kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund.

14.00 Högmässa i Sunds kyrka. Outi Laukkanen, John-Adam Sjölund. Festligt kyrkkaffe i kyrkan efter högmässan.

Annandag påsk

11.00 Högmässa i Finströms kyrka. Jon Lindeman, Johanna Evenson.

ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING

Långfredagen

10.00 Passionsgudstjänst i Föglö kyrka. Maria Piltz.

13.00 Passionsgudstjänst i Kökar kyrka. Peter Karlsson, Philip Hällund.

18.00 Passionsgudstjänst i Sottunga kyrka. Peter Karlsson.

Påskdagen

10.00 Högmässa i Föglö kyrka. Peter Karlsson, Maria Piltz.

12.30 Högmässa i Kökar kyrka. Maria Widén, Philip Hällund.

13.00 Högmässa i Sottunga kyrka. Peter Karlsson, Maria Piltz.

Annandag påsk

12.30 Vandringsmässa i Kökar kyrka. Maria Widén, Philip Hällund.

JEHOVAS VITTNEN

Fredagen den 15 april

21.00 Minneshögtiden firas efter solnedgången i Rikets sal. Temat på minneshögtidstalet som hålls av Patrick Sjöberg är ”Visa att du uppskattar det Jesus har gjort för dig”.

Söndag 17 april

16.00 Föreläsning på Rikets sal klockan 16. Temat på det talet är ”Är det närmare än du tror?” Talare är Göran Borglin från Stockholm.