DELA

Partienkät: Klimat- och miljöpolitik- Socialdemokraterna svarar

Svarar på frågorna: Nina Fellman.

Om ni kommer till makten, kommer ni att yrka på att EU:s ö-undantag ska appliceras mellan Åland och Finland? Varför/varför inte?
Utsläppsrätter utgår från polluter pays-principen. Pengarna ska användas för att utveckla gröna energilösningar. Ö-undantaget gör att pengarna stannar hos en del rederier medan andra får betala, vilket skapar ojämlika konkurrensvillkor. Vi tycker inte att ö-undantaget ska aktiveras. Åland ska jobba för att pengarna för utsläppsrätterna kommer Åland till godo, bland annat för att elektrifiera våra hamnar.