DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>RUSTAS UPP Det nästan 90 år gamla huset på Parkgatan 24 går en ny ungdom till mötes.

Parkgatan 24 totalrenoveras

Parkgatan 24 återställs till ursprungligt skick.

Samtidigt blir byggnaden ett bostadshus med fyra lägenheter.
Övernässtugan och Köpmannagården i kurvan vid korsningen mellan Östernäsvägen och Parkgatan i Mariehamn skall få sällskap av ytterligare en arkitektonisk pärla, Parkgatan 24.

Fastighets ab Tullarns äng planerar att få rusta upp byggnaden till ett bostadshus med fyra lägenheter. Eftersom huset, som planerades 1927 av Jac Lundqvist, är K-märkt sedan 1979 ställer lagen många krav på byggherren. Detaljer och material som är karaktäristiska för byggnaden bör till exempel bibehållas och om det har gjorts ombyggnader på huset under årens lopp skall man vid en renovering utgå från de ursprungliga ritningarna.

Fastighets ab Tullarns äng är helt med på noterna och stadsarkitekt Sirkka Wegelius konstaterar i sitt utlåtande att åtgärderna som redovisas är i enlighet med skyddsbestämmelserna.

Bolaget köpte Parkgatan 24 i somras av Mariehamns stad för 256 000 euro. Fastigheten är på drygt 1 400 kvadratmeter och består av det K-märkta huset och en ekonomibyggnad.