DELA
Foto: Jonas Edsvik

Parkgatan 24 fick pris

Fastighets ab Tullarns äng tilldelas Mariehamns stads Chiewitzpris för arbetet med det K-märkta bostadshuset Parkgatan 24.
För fjärde gången i historien utdelade Mariehamns stad Chiewitspriset i måndags.

Bolaget som företräds av Johnny Hellman fick priset för ett utomordentligt väl genomfört arbete vid renovering och om- och tillbyggnad av det K-märkta bostadshuset vid Parkgatan 24.

– En arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefull byggnad har återfått sin glans, skriver stadsarkitektkansliet och stadsutvecklingsnämnden i ett pressmeddelande.

Hedersomnämnandet Chiewitzpris kan Mariehamns stad utdela till fastighetsägare som gjort värdefulla insatser för stadsbildens bevarande och/eller förskönande eller för kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt förtjänstfullt vård av bebyggelsen på sin tomt eller för ny byggnad som anpassats till platsen eller åtgärder som förbättrar stadsbilden.

I prismotiveringen står det: ”Renoveringen och om- och tillbyggnaden av det av Jac. Lundqvist ritade K-märkta bostadshuset från 1927 vid Parkgatan 24 har genomförts med stor respekt för byggnadens arkitektoniska- och kulturhistoriska värde. Exteriört har fasaderna återställts enligt befintligt eller originalritning. Interiört har 1930-tals detaljer bevarats. Tillbyggnaden har stilmässigt anpassats till husets karaktär.”