DELA

Pafs pengaregn ska kartläggas

I höst inleds en omfattande översyn av hur Paf-medlen används.

– Det handlar om mycket pengar och vi vill se att de kanaliseras rätt för att få ut största möjliga nytta, säger finansminister Mats Perämaa.
Han betonar att landskapsregeringens beslut att se över användningen av Paf-pengarna inte har sin grund i Nya Ålands artiklar om Ålands sjöräddningssällskaps finansiering och verksamhet.

– Vi har under vårvintern enats om att det finns anledning att se över Paf-stöden som helhet. Arbetet inleds i höst men det blir inte klart till 2017. Men till 2018 ska genomlysningen vara gjord, säger han.

Orsaken är att landskapsregeringen vill veta om Paf-pengarna kanaliseras rätt för att ålänningarna ska få ut så mycket nytta som möjligt.

– Paf-medlen som delas ut till föreningarna är uttryckligen till för allmännyttan. Det här gäller inte bara Ålands sjöräddningssällskap och vi har inga speciella misstankar mot någon, men vi känner att det finns ett allmänt behov av att se över användningen eftersom man på andra håll tvingas se över både det ena och det andra.

Ska inte konkurrera

Han betonar att det görs mycket gott för Paf-pengarna men att genomgången ändå är nödvändig.

– Vi ska bland annat titta på om den verksamhet som stöds med Paf-medel möjligen kolliderar med privata aktörers intressen, något som inte är önskvärt. Det är inte meningen att någon med hjälp av Paf-pengar ska konkurrera ut privat verksamhet.

Beror behovet av översyn på att frivilligsektorn under lång tid ➘

har växt tack vare Paf-pengarna medan den offentliga sektorn måste krympas i brist på medel?

– Det finns ett krav på effektivitet inom det offentliga och åtminstone jag tycker att man ska ställa effektivitetskrav också inom frivilligsektorn. Därför är det skäligt att se över hur Paf-pengarna används.

Hur ska genomlysningen göras?

– Arbetet leds av finansavdelningen eftersom Paf-medlen är en del av det området. En formell arbetsgrupp utses där det också ingår sakkunniga. Arbetsgruppen får ett visst mandat och en tid när arbetet ska vara slutfört.

Muntlig diskussion

Vad förväntar sig landskapsregeringen av arbetet?

– Översynen är ett resultat av en muntlig diskussion mellan regeringskollegor. Uppdraget är inte tydligt formulerat ännu.

I artiklar och insändare i Nya Åland förra veckan har Ålands sjöräddningssällskaps och sjöbevakningens olika roller synats. Frivilligföreningen sjöräddningssällskapet har varken myndighetsbefogenheter eller -ansvar – det har sjöbevakningen som under senare tid krympt sin verksamhet på Åland.

Vad är hönan och vad är ägget – har sjöbevakningen krympt för att sällskapet har tillåtits växa med Paf-medel eller är det tvärtom?

– Notera att Åland inte är den enda regionen som gått in för föreningsledd sjöräddningsverksamhet. Också i övriga Finland finansieras samma slags verksamhet i huvudsak av RAY, Pafs motsvarighet. Jag tror att staten skulle ha minskat sjöbevakningens verksamhet på Åland ändå, även utan sjöräddningssällskapet.

I Ålands sjöräddningssällskaps bemötande av privatföretagaren Vilhelm Holmbergs kritik om finansieringen lyfte styrelseordförande Lennart Joelsson fram att sjöräddningssällskapet är en av de föreningar som grundade Paf en gång i tiden och att sällskapet får mindre Paf-pengar än till exempel Ålands Idrott, Röda Korset och Folkhälsan.

Finns det en underliggande syn på att grundarföreningarna har förtur till Paf-pengarna?

– Genom åren har det förts en diskussion om att föreningarna som grundade Paf har en moralisk rätt till pengarna. Men de facto är det landskapsregeringen som myndighet som fattar beslut om hur de ska användas. I min värld ska pengarna fördelas så att de gör största möjliga nytta. Pengarna ska inte förbehållas någon speciell förening eller organisation. Ålänningarnas väl och att vi når det syftet finns i mitt sökarljus, inte en enskild förening.

”Inget att tillägga”

I övrigt vill han inte kommentera de synpunkter som ventilerats i Nya Åland.

– Jag ger mig inte in i någon duell mellan sjöräddningssällskapet och privata aktörer om vem som har rätt eller fel. Jag har inget att tillägga till det som landskapsregeringens representanter – finanschefen, rederichefen och ÅHS chefläkare – har sagt.