DELA
Foto: Jonas Edsvik

Paf-rättegång i oktober

Åtalet mot PAF och dess tidigare vd Anders Ingves för penningtvätt tas upp av Ålands tingsrätt i oktober.

Det sägs i ett pressmeddelande som skickades ut på tisdagen.

– Innan dess ordnas muntligt förberedelsesammanträde 12.9.2017 kl 10.00 där parternas yrkanden och svaromål i korthet genomgås och antecknas. Syftet med förberedelsen är att parterna får klart för sig motparternas ståndpunkter och att all bevisning ringas in och sådan, som konstateras vara onödig, kan gallras bort, sägs vidare.

Samt:

Angående tredje parts yrkanden om att få bli part i ärendet och få yrka ersättningar i samband med detta mål, kommer beslut att ges före sammanträdena och efter att parterna fått uttala sig i frågan.

Samtliga sammanträden är som utgångspunkt offentliga och rättegångshandlingarna blir offentliga när ärendet tagits upp vid muntlig förhandling, d.v.s. vid förberedelsesammanträdet, om de inte sekretessbelagts.