DELA
Foto: Stefan Öhberg

Paf-pengar till miljöverksamhet

Landskapsregeringen har fördelat Paf-pengar som understöd för miljöverksamhet.
De här får bidrag (gäller ordinarie verksamhet om inget annat anges).

Ålands djurskyddsförening, 9 500 euro.

Miljöbyrån vid landskapsregeringen, 50 000.

För två konkreta vattenförbättrande åtgärder. Planer finns på anläggande av multifunktionella våtmarker i Nabben, anläggande av våtmark vid Möckelbybäckens utlopp samt anläggande av våtmark norr om Markusbölefjärden och anläggande av skyddsdike norr om Prästträsket.

Ålands fågelskyddsförening, 42 000.

Inklusive fjärde etappen av renoveringen av fyrvaktarhuset på Lågskär.

Ekologiska odlarna, 4 000.

Rädda Lumparn, 25 000.

Energi- och miljötekniska föreningen, 6 000.

Ålands teknikkluster, 3 000.

Ålands fiskevårdsförening, 9 000,

Natur och Miljö Helsingfors, 25 000.

För Ålands naturskolas verksamhet. Anslag för att anställa en till naturskollärare beviljas inte.

Emmaus, 20 000 euro.

För uppgörande av en hållbarhetsstrategi.

Lions Club Åland Freja, 5 000.

För att arrangera Miljödagen 2018.

Ålands landskapsregering, 70 000.

För att starta upp en lots- och samordningsfunktion inom nätverket bärkraft.ax under 2018.

Nåtö biologiska station / Societas pro Fauna et Flora Fennica, 21 900.

Inklusive specialprojekt ”Inventering av tickor i åländska naturreservat”.

Katthjälpen, 6 500.

Ålands Natur & Miljö, 177 000.

Inklusive specialprojekt Operation Kemikaliesmart Åland (öka kunskapen hos allmänheten om skadliga kemikalier i vår närmiljö) och Hållbar destination (använder miljöcertifiering som verktyg för att Åland ska bli en hållbar destination både för invånarna och besökarna).

Husö biologiska station, Åbo Akademi, 105 000.