DELA
Foto: Jonas Edsvik

Paf fällt i marknadsdomstolen

Ålands penningautomatförening (Paf), har fällts i ett upphandlingsärende i marknadsdomstolen. Ärendet gäller nybyggnationen av Pafs huvudkontor och det är Ålands Bygg och Allbygg som är ändringssökande i målet.

Följande pressmeddelande skickades ut av byggbolagens juridiska ombud Marcus Måtar i går kväll:

”De åländska byggbolagen Ålands Bygg Ab (ÅB) och Allbygg Ab (AB) har båda varit missnöjda med hur Ålands Penningautomatförening (Paf) handhaft upphandlingen gällande nybyggnation av huvudkontoret. Normala upphandlingsrättsliga regler har inte följts trots att Paf är en samhällskontrollerad enhet. ÅB och AB har således vänt sig till Marknadsdomstolen som givit bolagen rätt och konstaterat, att PAF är ett sådant i lag om offentlig upphandling avsett offentligrättsligt organ som skall följa upphandlingsreglerna.

Paf har överklagat beslutet till högsta förvaltningsdomstolen som sannolikt avgör frågan under år 2017.

ÅB och AB anser att den aktuella frågan huruvida offentliga bolag/aktörer skall följa upphandlingsregler eller inte är viktig – i synnerhet när det på Åland föreligger en utveckling där alltfler offentliga verksamheter bolagiseras. Eventuell finansiell gottgörelse som utdöms någotdera byggbolagen kommer att skänkas till välgörande ändamål på Åland. ”