DELA
Foto: Jonas Edsvik

P-avgifter i Norrtälje centrum

Nu ska det bli rotation på p-platserna i stadskärnan enligt kommunens förslag till parkeringsstrategi för Norrtälje stad skriver Norrtelje tidning. I dag finns 1 150 p-rutor i stadskärnan, varav 850 är allmänna. Belastningen är ojämn och större parkeringar som Jupiter (korsningen Stockholmsvägen-Tullportsgatan) och Thor (intill busstationen) är alltid fulla. Merparten av centrumplatserna tillåter parkering i två timmar men bilister vrider om p-skivor regelbundet för att kunna stå hela dagen. Därför vill kommunen och handlarna i staden införa p-avgifter. De första två-tre timmarna ska vara gratis, därefter ska det kosta. Vilka parkeringar som berörs och vilka summor det kan handla om är inte klart.

Ökad övervakning ska bidra till att frigöra p-platser och skyltning ska göra det enklare att hitta till mer okända parkeringar.

Ett annat mål med parkeringsstrategin är att långsiktigt minska bilismen och samtidigt öka andelen som tar sig fram till fots eller med cykel och kollektivtrafik skriver Norrtelje tidning.