DELA
Foto: Joakim Holmström

Övertalningskampanj föregick omstridd markaffär

Kansliminister Harry Jansson (C) och näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) hade ett personligt möte med den jordförvärvssökandes släkting och uppmanade denne att ansöka om omprövning. Släktingen raderade senare denna uppgift ur sin mejlade ansökan.