DELA
Foto: Jonas Edsvik

Finans- och näringsutskottet: översynen av landskapsandelarna måste gå i mål

Finans- och näringsutskottet lämnade i fredags sitt utlåtande om tilläggsbudgeten. Man påtalar att översynen av landskapsandelssystemet måste gå i mål. Utskottet föreslår att budgeten antas i föreslagen form.