DELA

Översvämning efter häftiga regnet

Källarvåningen på Lillängsvägen 8 i Mariehamn drabbades av en översvämning när regnet öste ner på söndagen och natten till måndagen.
I huset som tillhör stadens bostadsbolag Marstad finns tio hyreslägenheter. Alla har lagerutrymmen i källaren, som hade vatten runt tio centimeter över golvytan när en fastighetsskötare inspekterade utrymmena på måndagsmorgonen.

– Som vi uppfattat det kom vattnet in genom golvbrunnarna i källaren, säger Marstads vd Jan Blomqvist.

Husets pumpanläggning kan vara underdimensionerad för stora vattenmängder, säger han, och på söndagen föll ”exceptionellt mycket” regn.

– Huset är runt tio år gammalt. Det här har inte hänt förut.

Den första åtgärden blev att börja pumpa bort vattnet.

En hyresgäst som talat med Nyan tycker att Marstad borde ha varit snabbare med att kontakta de boende i huset.

– Man kan alltid göra saker och ting bättre. Vi tar till oss av kritiken. Många situationer är nya för oss, säger Jan Blomqvist.

Hemömsförsäkringar är inte heltäckande, fick hyresgästen veta efter översvämningen, när en representant för Ålands ömsesidiga inspekterade källaren.

– Sakerna som stod i källarlokalen borde ha stått minst tio centimeter ovanför golvytan, säger hyresgästen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!