DELA
Foto: Madelen Holmström

Överskott i Jomala

Jomala kommuns bokslut för 2016 är inte offentligt ännu men ledningen aviserade inför kommunstyrelsens möte i måndags att man lagt ett bra år efter sig.

– Noterbart är att kommunen totalt sett redovisar ett stort överskott för perioden, skriver man i föredragningslistan.

Orsaken till att starka Jomala än en gång kan presentera goda siffror är att skatteinkomsterna blivit högre och driftskostnaderna betydligt lägre än planerat. Dessutom har alla planerade investeringar inte ännu utmynnat i avskrivningskostnader. (tt-s)