DELA
Foto: Ida K Jansson

Övernäs skolbygge dyrare än beräknat

Den totala nettokostnaden för om- och tillbyggnaden av Övernäs skola i Mariehamn för ett par år sedan landar på nästan 5,24 miljoner euro.

Det innebär att den budget, inklusive tilläggsanslag, som staden beviljade överskreds med 91 000 euro eller 1,33 procent.

Projektet har också fått närmare 1,6 miljoner i extern finansiering. Räknar man alla pengar som byggnadskommittén har fått förfoga över har bygget blivit 133 816 euro dyrare än beräknat.

Det framgår projektets slutrapport som i går kväll överlämnades till stadsstyrelsen.