DELA

Överängs kvarn prisas av Östersjöfonden

Överängs kvarn från Saltvik premieras med Östersjöfondens Ålandspris. De får priset för sitt arbete med att producera åländska spannmålsprodukter med åländskt ursprung.

Ena halvan av det stora priset, Östersjöfondens pris, tilldelas i år professor Markku Ollikainen från Helsingfors. Han belönas med 15 000 euro för sitt arbete för kostnadseffektiva skyddsåtgärder för Östersjön och sitt engagemang i den finländska klimatpolitiken.

Den andra halvan av det stora Östersjöfondens pris tilldelas Marint Kunskapscenter från Malmö prisas med 15 000 euro för sitt arbete inom marin pedagogik.

Läs mera i morgondagens Nya Åland.