DELA
Foto: Jonas Edsvik

Över en miljon till Visit Åland

Landskapsregeringen ingår avtal med Visit Åland om marknadsföring av resmålet Åland, destinationsutveckling och turistinformation fram till slutet av 2021.
För år 2019 beviljas 1.340.000 euro.

 
För att främja Åland som en ”hållbar och attraktiv besöksdestination” har Landskapsregeringen beslutat ingå avtal med Visit Åland r.f. som ska verka för och synliggöra Åland.

– Arbetet tar avstamp i turismstrategin och utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, skriver man i ett pressmeddelande.

De turismrelaterade målen är att öka antalet anlända övernattande gäster till Åland, öka den landbaserade turismens förädlingsvärde, att företagen arbetar mer hållbart och rapporterar detta eller certifierar verksamheten.

– Destinationsmarknadsföring, utveckling av destinationen Åland och turistinformation är de centrala delarna i verksamheten. Genom att söka partnerskap i genomförande av aktiviteter, både med branschen på Åland och internationella turismaktörer samt satsa på digitala tjänster förstärker Visit Åland insatserna och utgör en viktig samarbetspart för besöksnäringen.

Ett nytt inslag i resultatavtalet är att Visit Åland tar ansvar för hållbarhetscertifiering av företag enligt Green Key och Blue Flag och allmänt driver på utvecklingen mot en hållbar destination.

– Fram till utgången av år 2021 tas ett samlat grepp om marknadsföring och kommunikationen av MatÅLAND i samarbete med producenter, distributörer och andra intressenter. Förutom att marknadsföra livsmedel producerade på Åland görs den åländska matupplevelsen till en reseanledning.