DELA
Foto: Stefan Öhberg

Över 3 200 namn för att skydda ejdern

Medborgarinitiativet ”Skydda sjöfågelstammen” överlämnades på onsdagen till lagtinget av Gun-Mari Lindholm.

Initiativet samlade in 3 206 underskrifter. Målet var att få 1 000 underskrifter.
Medborgarinitiativet har väckt stort intresse.

– Underskrifter har samlats in på över 35 offentliga platser, åtminstone en plats per kommun. Dessutom har 25–30 privatpersoner samlat in underskrifter, säger Lindholm.

Syftet med initiativet är att ”jaktlagen ändras så att det blir tillåtet att hålla sjöfåglarnas predatorers antal inom rimliga gränser för att säkerställa reproduktion och överlevnad hos sjöfågelstammen”. Fokus ligger främst på havsörnens påverkan på ejderns reproduktion.

– Förr såg man få örnar och mycket ejderungar, idag är det tvärt om. Nu måste något göras, säger Lindholm.

Lagtingets talman Roger Nordlund är glad över initiativet.

– Det här är ett skolexempel på ett bra medborgarinitiativ. Fint att se ålänningar bry sig och engagera sig, säger Nordlund.